Vergoedingen vaktherapie
Beeldende therapie wordt door een groot aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Soms wordt een gedeelte van de sessie vergoed  of soms verloopt de vergoeding volgens een vast budget.Vaak kun je vanuit aanvullende verzekering per jaar 10 tot 11 sessies bekostigen. 
Beeldende therapie wordt ook wel omschreven als
creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijzen, afhankelijk van welke verzekeraar u heeft. U kunt voor vergoedingen terecht bij uw ziektekostenverzekeraar. De gezinsleden die een aanvullende verzekering hebben, kunnen ieder apart aanspraak doen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding van beeldende therapie gaat NIET ten koste van de eigen bijdrage!
Voor een actueel vergoedingenoverzicht kunt u terecht bij zorgwijzer.nl
Vergoeding vanuit DBC
Als het kind/ de jongere al in behandeling is bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC ( Diagnose Behandel Combinatie) geopend is, kan beeldende therapie worden opgenomen in dit DBC. Een beeldend therapeut mag ingezet worden door een hoofdbehandelaar om 20% van de tweedelijnsbehandeling uit te voeren.
PersoonsGebondenBudget
In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het Persoonsgebonden Budget ( PGB).Wanneer mensen op grond van hun psychische problemen gebruik maken van een PGB kan er activerende begeleiding geboden worden. Bekostiging via het PGB vindt dan plaats onder de noemer “begeleiding” en is aan te vragen bij het CIZ. Voor vragen over aanvragen van een PGB kunt u kijken op de website van de overheid , klik hier voor de link : PGB aanvragen
Tarieven vaktherapie beeldend
-Het tarief per individuele sessie voor kind/jongere van een 60 minuten is €79,00 ( incl. overleg en verslaglegging)
-Het tarief per individuele sessie voor kind/jongere van 45 minuten is €65,-
-Het tarief per individuele sessie voor volwassenen is €85,00
-Het tarief voor een gezin per sessie, per gezin €115,- (Deze sessies duren vaak 90 minuten, inclusief indirect contact )
Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Afspraken welke niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Genoemde tarieven zijn inclusief materiaalkosten en evt. mogelijke reiskosten. Tarieven worden tijdens de behandelovereenkomst bekend gemaakt.

Zorgaanbod i.s.m. de Gemeente Fryslân
AutosNomos heeft sinds 2016 een contract afgesloten met de gemeente Fryslân, in het kader van Zorg voor Jeugd. Doorverwijzing voor een traject van Samen Doen vindt plaats via de huisarts, psycholoog ,het wijkteam.
Tarieven coachen :
Het coachingstarief is gemiddeld €65,- per uur maar de prijs is afhankelijk van de intensiteit en zwaarte van het traject. Voor de start van een coachingsaanbod wordt de duur en de prijs van het totale traject afgesproken met de hulpvrager/klant.
Tarieven workshops/trainingen

Wanneer AutosNomos wordt ingehuurd door een instelling of bedrijf ( bv. bij een training of workshop) wordt de prijs middels een offerte bekend gemaakt en vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte, frequentie,duur, locatie etc.