(creatief)therapeutische kindergroep

 

Wat ? 
Groepstherapie voor kinderen waarbij er met zowel beeldende als drama therapie wordt gewerkt.

Wanneer ?
Als problemen van een kind meer in de sociale omgang zichtbaar zijn, kan groepstherapie worden aangeraden.
Verder kunnen kinderen met dezelfde hulpvraag veel steun aan elkaar ervaren en onderlinge herkenning kan extra veiligheid bieden. Voorbeelden van groepjes kinderen die deze therapievorm kunnen krijgen zijn kinderen die gepest worden, KOPP groepen ( kinderen van ouders met psychiatrische problemen) , vluchtelingen, kinderen die een (v)echtscheiding hebben mee gemaakt.

Hoe?
Er worden 10 wekelijkse bijeenkomsten gepland in een ruimte op locatie.
Elke bijeenkomst duurt 90 minuten en verloopt volgens een telkens terugkerende structuur.
Er wordt gewerkt in een groepje van minimaal 4 maximaal 8 kinderen. Om de kinderen genoeg aandacht en veiligheid te bieden wordt er gewerkt met twee therapeuten. Halverwege en aan het einde van de therapieperiode zijn ouders/ verzorgers ook aanwezig zodat de kinderen dat wat zij maken en leren tijdens de therapie kunnen delen met hun ouders.

Doelen
– Herstel van gevoel van veiligheid
-Ontladen van spanningen
-Grenzen leren stellen
-Meer weerbaar worden in een groep
-Leren samenwerken
-Bevorderen van concentratie
-Versterken eigen ( culturele) identiteit
-Grip op belevingen hervinden
-Plezier kunnen beleven

Waar?
Op locatie : in een door de school , zorgboerderij of een AZC beschikbaar gestelde ruimte