Een voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk ( uit tijdschrift voor Vaktherapie) Elsa is 12 jaar als ze bij Tinka in behandeling komt. Ze heeft de eerste drie jaar van haar leven bij haar moeder gewoond, erna in pleeggezinnen en instellingen. Elsa is gediagnosticeerd met een...

Affectregulerende vaktherapie

AutosNomos wil graag in ontwikkeling blijven. Vandaar dat er aansluiting is gezocht met het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie. Samen bouwen we aan een goed getoetste en effectief bewezen behandelmethode ! Het Kennisnetwerk richt zich op het ontwikkelen,...

De kracht van vaktherapie

De kracht van vaktherapie Sanne van der Vlugt is vaktherapeut beeldend. In deze presentatie geeft zij een beeldende visie op het ontstaan van ernstige gedragsproblemen en de kracht van vaktherapie. Vaktherapie kan uitkomst bieden mocht het proces van...