cursus “Sterk naar school”

                                                     “ Sterk naar school ” Heeft uw kind ervaringen met gepest worden en is  de overgang naar het middelbaar onderwijs daarom extra spannend? Meldt uw kind dan aan voor de cursus  “Sterk naar school!” Wat : door middel...

Affectregulerende vaktherapie

AutosNomos wil graag in ontwikkeling blijven. Vandaar dat er aansluiting is gezocht met het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie. Samen bouwen we aan een goed getoetste en effectief bewezen behandelmethode ! Het Kennisnetwerk richt zich op het ontwikkelen,...