Op zoek naar hulp aan huis?
Kortdurend extra ondersteuning voor het kind en gezin?
Hulp waarbij niet alleen het praten maar vooral doen en ervaren centraal staat ?

AutosNomos biedt hiervoor kortdurende zorg op maat in Friesland!
In verschillende varianten, van individuele vaktherapie tot coaching van kinderen en ouders.

Therapie .Vaktherapie beeldend ( beeldende therapie, voorheen creatieve therapie) is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen. Beeldende therapie wordt individueel , in een groep maar ook in gezinsverband gegeven. Aan huis, op een zorgboerderij of op school. In omgeving Leeuwarden of op andere locaties in Friesland.

 

Coaching. Onder de naam  Samen Doen worden verschillende trajecten aangeboden. Hierbij wordt het kind, de ouders of het hele gezin gecoached. Er wordt gewerkt vanuit het NU. Door te doen, ervaren en te leren worden de sterke kanten van de gezinsleden aangesproken en versterkt. Door , naast het praten , ook met opdrachten bezig te zijn, worden gedrag en patronen zichtbaar en makkelijker te bespreken. Een methode waarbij iedereen actief aan de slag gaat !

 

Workshops & Trainingen. Naast therapie en coaching worden er ook workshops of trainingen geboden voor bedrijven, scholen of instellingen. Teambuilding, leren ontspannen of non-verbale middelen leren inzetten in de hulpverlening of in het onderwijs zijn thema’s die hierbij aan bod kunnen komen.
Voor meer informatie kunt u de verschillende pagina’s van deze website bekijken. Ik wens u veel leesplezier en wie weet tot ziens !

Wilt u meer uitgebreide achtergrondinformatie over vaktherapie, dan kunt u ook de website van de FVB  bekijken